Výtvarný a restaurátorský ateliér

 

Prostorové 3d animace

Hmotová rekonstrukce památkových objektů, návrhy rozvržení zahrad, interiérů aj. včetně pohybové animace.


  

 

 
 

 
 

 

 

Milan Novobilský, tel.: +420 737 925 829, e-mail: m.novobilsky@centrum.cz