Výtvarný a restaurátorský ateliér

 

Restaurování a renovace

Ateliér NM poskytuje renovační práce v oblasti umění a technických starožitností.

  • čištění obrazů a obnova lakové vrstvy
  • nažehlování poškozených maleb na nové plátno (rentoláž)
  • kompletní renovace malby (čištění, tmelení, retuš a lakování)
  • renovace hodin a vytváření nových ciferníků
  • specializace na opravu starých gramofonů, fonografů a hracích strojů
  • renovace drobných dřevěných plastik včetně zlacení a polychromie
  • rozbor technické a technologické skladby díla včetně určení autorství
  • vyhotovení dokumentace postupů restaurátorských prací
  • vytvoření věrné technologické kopie či repliky díla oblíbeného umělce
  • odhady a ocenění sběratelských děl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurátorské práce jsou prováděny na základě smluvní dohody po prohlídce stavu díla, zjištění použitých původních materiálů a technologií.

Způsob renovace je s vlastníkem předem konzultován.

Milan Novobilský, tel.: +420 737 925 829, e-mail: m.novobilsky@centrum.cz