Výtvarný a restaurátorský ateliér

 

Technologické kopie

Technologické kopie jsou zhotovovány stejnou technikou jako originály.
Lazurním vrstvením nebo technikou alla prima či kombinací obojího.


 

 

 

 

 

Milan Novobilský, tel.: +420 737 925 829, e-mail: m.novobilsky@centrum.cz