Výtvarný a restaurátorský ateliér

 

Malířská tvorba

Vlastní malířskou tvorbu lze orientačně označit jako symbolický surrealismus


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan Novobilský, tel.: +420 737 925 829, e-mail: m.novobilsky@centrum.cz